Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

วิจัยพบนกพิราบฉลาดมากกว่าที่เราคิด


🐦วิจัยพบนกพิราบฉลาดมากกว่าที่เราคิด
ในรายงานวารสารชีววิทยาปัจจุบัน 
(Current Biology) เมื่อเร็วๆนี้มีการวิจัยเกี่ยวกับสมองของนกพิราบ ซึ่งเอ็ดเวิร์ด วาสเซอร์แมน ศาสตราจารย์ด้านการทดลองจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยว่านกพิราบที่เคยถูกมองว่าเป็นนกโง่ๆ กลับคาดคะเนเวลาและพื้นที่ได้มากและดีเทียบเท่ากับที่มนุษย์หรือลิงทำได้ เรียกว่านกชนิดนี้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

นักวิจัยได้ทำการทดลองความฉลาดของนกพิราบ โดยให้นกดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งมีเส้นระดับที่ลากจากแนวนอนตั้งฉากกับแนวดิ่งที่เรียกว่า ฮอไรซัน ไลน์ (horizontal line) ที่ปรากฏเป็นเวลา 2 หรือ 8 วินาทีก็ดี บางเส้นก็มีขนาดยาว 24 เซนติเมตร หรือบางเส้นก็ 5 เซนติเมตร 

ซึ่งนกพิราบนั้นสามารถจิกไปที่เครื่องหมายที่มองเห็นได้ด้วยตาจำนวน 1 ใน 4 เพื่อระบุว่าเส้นที่พวกมันเห็นนั้นยาวหรือสั้น หรือถ้าปรากฏเป็นเวลาสั้นๆหรือเป็นเวลานานๆ เมื่อนกพิราบสามารถให้คำตอบที่ถูกต้องก็จะได้รับอาหารเป็นรางวัล
ทั้งนี้ ได้มีการเทียบเคียงกับการทดลองในมนุษย์และลิง พบว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความใกล้เคียงกัน แต่พื้นที่สมองกลีบข้างของมนุษย์ที่ใช้ในการประมวลผลนั้นไม่ปรากฏมีอยู่ในนกพิราบ นั่นหมายถึงว่า การประมวลผลที่ซับซ้อนเกิดขึ้นในส่วนอื่นของสมองนก แสดงว่านกพิราบมีระบบสมองอื่นๆที่ช่วยให้พวกมันสามารถรับรู้มิติความกว้างความยาวเหล่านี้ได้.

รายการบล็อกของฉัน