Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

นกขมิ้น (อังกฤษ: Oriole)

นกเอ๋ย นกขมิ้น
กางปีกบินเร่ร่อนจะนอนไหน
หาแหล่งพักแอบอิงพิงคบใคร
คนห่วงใยมีเพียงใจให้นำพา
อยากจะช่วยเป็นคอนให้นอนพัก
กับความรักอุ่นเรือนเยือนเคหา
รอวันนกกลับคอนก่อนทิวา
จะเคลื่อนลาอีกคราวให้หนาวใจ

นกขมิ้น (อังกฤษ: Oriole)เป็นนกที่มีสายวิวัฒนาการอยู่ระหว่างนกแซงแซว (Dicruridae) และวงศ์นกกา แต่มีรูปร่างลักษณะและอุปนิสัย แตกต่างจากนกทั้งสองวงศ์นี้มาก คือนกกาและนกแซงแซวส่วนใหญ่จะมี ลำตัว
นกขมิ้นท้ายทอยดำ
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อันดับ Passeriformes
อันดับย่อย Passeri
วงศ์ Oriolidae Vigors, 1825
นกขมิ้น (อังกฤษ: Oriole)เป็นนกที่มีสายวิวัฒนาการอยู่ระหว่างนกแซงแซว (Dicruridae) และวงศ์นกกา แต่มีรูปร่างลักษณะและอุปนิสัย แตกต่างจากนกทั้งสองวงศ์นี้มาก คือนกกาและนกแซงแซวส่วนใหญ่จะมี ลำตัวเพรียว หางยาว หรือค่อนข้างยาว นิสัยค่อนข้างก้าวร้าวไม่กลัวคน แต่นกขมิ้นซึ่งเป็นนกที่มีลำตัวขนาดกลางถึงขนาดเล็ก มีความยาวตัวประมาณ 20 - 27 เซนติเมตร ขนาดเท่านกเอื้ยง หางสั้น สีตัวส่วนใหญ่เป็นสีเหลือง มีบางชนิดเป็นสีอื่นบ้าง จะงอยปากแข็งแรงและงุ้มลง ปีกยาวแหลม นกตัวผู้มีสีสดใสสวยงามกว่านกตัวเมีย ลูกนกมีลายขีดสีดำกระจายอยู่ทั่วบริเวณท้อง
นกขมิ้นเป็นนกที่ชอบอาศัยอยู่ตามต้นไม้ในป่าบก ป่าชายเลน และตามสวนผลไม้ ส่วนใหญ่หากินอยู่ตามเรือนยอดหรือพุ่มใบของต้นไม้ รวมอยู่ กับนกชนิดอื่นๆ เช่น นกแซงแซว นกพญาไฟ และนกไต่ไม้ พบหากินเงียบๆ อยู่ตัวเดียวหรือเป็นคู่ ไม่ค่อยพบลงมาหากินตามพื้นล่าง กินผลไม้ แมลง และน้ำหวานดอกไม้เป็นอาหาร บินได้เร็วและทนนาน ชอบทำรังอยู่ตาม ง่ามไม้บนต้นไม้สูง รังอยู่สูงประมาณ 4-10 เมตร สร้างรังเป็นรูปถ้วย ก้นลึก ทำด้วยต้นหญ้าหรือเส้นใยพืชร้อยถักอย่างประณีต วางไข่ครั้งละ 2 - 4 ฟอง ทั้งพ่อและแม่นกจะช่วยกันกกไข่และเลี้ยงลูก 
นกขมิ้นชอบ สร้างรังใกล้ๆ รังของนกแซงแซวเพื่อให้นกแซงแซวช่วยป้องกันไข่และลูกนก จากศัตรู เนื่องจากนกแซงแซวจะป้องกันไข่และลูกนกของมันเองจากศัตรู ดังนั้นจึงช่วยป้องกันไข่ และลูกนกขมิ้นด้วย

รายการบล็อกของฉัน