Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

ความลับของนกโดโด้ สัตว์ที่สูญพันธุ์จากโลกนี้ไปแล้ว

ความลับของนกโดโด้ สัตว์ที่สูญพันธุ์จากโลกนี้ไปแล้ว
นกโดโด้ (Dodo) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Raphus Cucullatus อยู่ในวงศ์เดียว
กับนกนางแอ่น นกพิราบ แต่นกโดโด้เป็นนก
ที่มีขนาดใหญ่และบินไม่ได้ ทั้งยังเคลื่อนไหวเชื่องช้า มักถูกมองว่าเป็นนกอ้วนและโง่เขลา มันจะไม่วางไข่ในรังบนต้นไม้ แต่จะวางไข่บนพื้นดิน ซึ่งในอดีตนั้น นกชนิดนี้ พบได้เฉพาะที่เกาะมอริเชียส ในมหาสมุทรอินเดียเท่านั้น ปัจจุบันนกดังกล่าวได้สูญพันธุ์ไปเรียบร้อยเมื่อ 337 ปีที่แล้ว ช่วงปลายศตวรรษที่ 17 สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะมนุษย์และสัตว์เลื้อยคลานได้บุกรุกถิ่นที่อยู่ของมันและล่าเพื่อบริโภคจนนกสูญพันธุ์ไป

แต่ก็มีนักวิจัยที่สนใจและศึกษาเกี่ยวกับนกโดโด้ โดยเฉพาะนักวิจัยจาก พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้รายงานลงในวารสารวิทยาศาสตร์ว่า ได้ทำวงจรการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของนกโดโด้ ที่แสดงให้เห็นว่านกตัวเมียจะตั้งไข่ช่วงเดือนสิงหาคม พอถึงฤดูหนาวของซีกโลกใต้มันก็จะวางไข่ จากนั้นก็จะฟักในเดือนกันยายน ลูกนกจะโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความแข็งแรงพอที่จะอดทนต่อการโจมตีของพายุหมุนไซโคลนและพายุรุนแรงบนมอริเชียส พอถึงช่วงเดือนมีนาคม นกจะโตเต็มวัยและเริ่มผลัดขนเป็นนกผู้ใหญ่ และเริ่มต้นฤดูสืบพันธุ์ในเดือนกรกฎาคมต่อไป ซึ่งคาดว่านกโดโด้เมื่อโตขึ้นอาจมีน้ำหนักตั้งแต่ 10-14 กิโลกรัมเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม นักวิจัยกล่าวว่าพิธีกรรมการครองคู่อยู่กินของนกโดโด้ยังคงเป็นเรื่องลึกลับ ที่ท้าทายให้พวกเขาต้องศึกษาค้นคว้าต่อไป.

รายการบล็อกของฉัน