Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

นกแว่นสีเทา

นกแว่นสีเทา
นกแว่นสีเทา (Grey Peacock-Pheasant หรือ Burmese Peacock-Pheasant) เป็นนกขนาดใหญ่ในวงศ์ไก่ฟ้าและนกกระทาพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นนกประจำชาติของประเทศพม่า
นกแว่นสีเทาเป็นนกขนาดกลางถึงใหญ่ มีขนาดความยาวลำตัวประมาณ 55 -75 เซนติเมตร มีขนทั่วตัวสีเทาน้ำตาล คือสีพื้นเป็นสีน้ำตาลไหม้ มีจุดขาวเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไป ทำให้ดูเป็นสีออกเทา มีแว่นรูปไข่ที่ปีกและหาง ซึ่งแว่นนี้เป็นสีม่วงแดงเหลือบเขียว

ตัวผู้มีขนหงอนสีเทาน้ำตาลเล็กน้อยและมีเดือยข้างละ 2 อัน ส่วนตัวเมียไม่มีขนหงอนและเดือย และแว่นมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีหางยาวเหมือนกัน และขามีสีเทา
นกแว่นสีเทามีถิ่นกำเนิดบริเวณเทือกเขาหิมาลัย แคว้นสิกขิม อัสสัม ประเทศพม่า ไทย เวียดนาม ลาว ตังเกี๋ย สำหรับประเทศไทยมีทางภาคเหนือของประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นอาจพบทางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน

Grey Peacock-Pheasant 

รายการบล็อกของฉัน